Skip to main content

Course Description

Wymagania wstępne


Na potrzeby realizacji kursu zakłada się że:

  • uczestnik potrafi korzystać z komputera oraz Internetu.
  • uczestnik potrafi korzystać z aplikacji internetowych, np. poczta e-mail.

Cele kursu

  • Zapoznanie uczestnika z podstawowymi aspektami grafiki komputerowej w kontekście tworzenia grafik użytkowych, w tym: rodzajów grafiki komputerowej, modelów przestrzeni barw, typografii.
  • Zaprezentowanie dwóch narzędzi do tworzenia projektów graficznych – Affinity Designer i Canva.
  • Zaprezentowanie praktycznych przykładów tworzenia identyfikacji wizualnej oraz materiałów marketingowych (w tym przeznaczonych do druku).
  • Wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu marketingu internetowego, mediów społecznościowych, słów kluczowych oraz internetowych kampanii reklamowych.
  • Przedstawienie użytkownikowi praktycznego zastosowania wybranych narzędzi w postaci filmów instruktażowych. Są to materiały z zakresu projektowania (logo, wizytówka, reklama Facebook, okładka Facebook) jak i dalszego ich wykorzystania (stworzenie fanpage na portalu Facebook, stworzenie reklamy na Facebook, opracowanie kampanii reklamowej Google Ads).
  • Uczestnik w trakcie kursu wykona szereg samodzielnych zadań na podstawie narzuconych założeń.

Zakres materiału został przewidziany na 16 godzin kursu.

Poruszane zagadnienia

Wstęp do grafiki komputerowej

W module pierwszym poznasz podstawowe zagadnienia związane z teorią grafiki komputerowej a także typografii. Poznasz oprogramowanie służące do tworzenia grafiki wektorowej oraz serwis on-line umożliwiający szybkie tworzenie grafik na potrzeby mediów społecznościowych.

Projektowanie grafik

W module drugim dowiesz się, jakie cechy posiada dobra identyfikacja wizualna firmy. Wykonasz ćwiczenia praktyczne związane z materiałami reklamowymi do druku oraz przygotowaniem grafik na potrzeby mediów społecznościowych.

Wdrożenie i marketing internetowy

Z zakresu marketingu internetowego dowiesz się, jak poprawnie dobierać słowa kluczowe, aby osiągać najlepsze rezultaty w tworzeniu kampanii reklamowych. Będziesz wiedzieć, jak dostosować stworzone przez siebie projekty pod publikację na mediach społecznościowych. Dowiesz się, jak poprawnie utworzyć i zdefiniować reklamy na Facebook oraz reklamy Google Ads.

Warunki zaliczenia kursu

Realizacja ćwiczeń praktycznych, testów sprawdzających podsumowujących moduł. Do każdego testu uczestnik ma 3 podejścia.

Warunki otrzymania zaświadczenia

Aby otrzymać zaświadczenie należy ukończyć wszystkie moduły oraz pozytywnie zdać testy sprawdzające. Każdy z modułów składa się z testów końcowych sprawdzających nabytą wiedzę. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie minimum 51% punktów z testów sprawdzających.

Kadra kursu

mgr inż. Małgorzata Skiba

Pracownik Instytutu Informatyki i Mechatroniki WSG Bydgoszcz.

Specjalista z bogatym doświadczeniem praktycznym i komercyjnym w zakresie projektowania grafik użytkowych, web designu, kreowania wizerunku firm. 

mgr inż. Grzegorz Skiba

Pracownik Instytutu Informatyki i Mechatroniki WSG Bydgoszcz.

Specjalista z bogatym doświadczeniem praktycznym i komercyjnym w zakresie technologii internetowych, w tym: tworzenia portali internetowych, marketingu internetowego, pozycjonowania i prowadzenia kampanii reklamowych.

 

 

Enroll