Skip to main content

Course Description

W świat finansów wkraczamy stopniowo od najmłodszych lat. Jednak osiągając pełnoletność, a następnie rozpoczynając studia, stajemy się osobami, które zaczynają coraz bardziej samodzielnie decydować o swoich finansach. To zarówno oznaka wyczekiwanej niezależności, jak i odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje. Niekiedy jedna beztrosko podpisana umowa finansowa potrafi utrudnić nam dalsze dorosłe życie. Jak świadomie wejść w świat finansów? Jaką wiedzę należy posiadać, by uniknąć problemów? Skąd czerpać rzetelne informacje? Czego nigdy nie robić, a jakich zasad należy przestrzegać? O tym wszystkim można dowiedzieć się z kursu przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów szkół wyższych.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy będą stawiali pierwsze kroki w świecie finansów.


CELE KURSU

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej przydatnej z punktu widzenia zarządzania własnym budżetem.
  • Poznasz podstawowe definicje związane z finansami osobistymi oraz usługami bankowymi, ułatwiające świadome poruszanie się po rynku finansowym, a także narzędzia wspierające rozwój wiedzy ekonomicznej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1. Wprowadzenie do kursu

W module pierwszym dowiesz się, jakie zagadnienia zostaną poruszone w kursie oraz poznasz sylwetkę Warszawskiego Instytutu Bankowości.

MODUŁ 2. Początki w świecie finansów osobistych

W module drugim poznasz te obszary z naszego życia, w których jesteś szczególnie narażona/y na błędy młodości. Dowiesz się też, dlaczego i jak warto oszczędzać oraz kiedy i jak inwestować. 

MODUŁ 3. Rynek pracy a moje finanse

W module trzecim zostały zaprezentowane formy zatrudnienia w Polsce, zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych oraz najważniejsze zasady poruszania się w cyberprzestrzeni.

MODUŁ 4. Wsparcie finansowe studentów

W module czwartym poznasz podstawowe formy wsparcia finansowego studentów: stypendia, granty, kredyty i pożyczki studenckie.

MODUŁ 5. Podsumowanie kursu

W module piątym przeczytasz raz jeszcze najważniejsze informacje z całego kursu.


WARUNKI ZALICZENIA I OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby uzyskać zaliczenie i zaświadczenie ukończenia kursu należy zapoznać się z treścią całego kursu i zweryfikować zdobytą wiedzę podczas quizów, ćwiczeń i testu końcowego, uzyskując 70% punktów możliwych do zdobycia. 


KADRA KURSU

Zdjęcie autora kursu

Waldemar Zbytek

Prezes Zarządu

Od ponad 10 lat związany z projektami edukacyjnymi sektora bankowego; współtwórca struktur Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz projektów w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami, w tym Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” i Programu „Bankowcy dla Edukacji”; inicjator współpracy w zakresie edukacji finansowej sektora bankowego z ponad 400 jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Zdjęcie autora kursu

Piotr Żmudzki

Przedsiębiorca, pośrednik finansowy, wykładowca programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z sektorem bankowym związany od ponad 10 lat, jako pracownik Banku Handlowego w Warszawie S.A. rozpoczął swoją współpracę z Biurem Informacji Kredytowej S.A. Obecnie w ramach projektów edukacyjnych zainicjowanych przez Związek Banków Polskich i Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o., prowadząc zajęcia ze studentami na terenie całego kraju. Współpracując z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zajmuje się również edukacją ekonomiczną w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji” a jako wolontariusz Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę, aby zwiększyć świadomość znaczenia edukacji finansowej.

 

Enroll