Skip to main content

Course Description

Kurs jest skierowany do studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli i innych osób zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami edukacji, a w szczególności zrównoważonym rozwojem, edukacją outdoorową, podejściem STEAM.
Kurs jest otwarty dla wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu i podniesienie swoich kompetencji.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Aby wziąć udział w kursie, nie trzeba spełniać żadnych wymagań.


CELE KURSU

Zrównoważony rozwój (ESD)

Zrozumiesz w ujęciu holistycznym ideę edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD). Poznasz wzajemne powiązania między celami zrównoważonego rozwoju, potrzebę nadawania priorytetu etycznego podejmowaniu decyzji oraz identyfikowanie przyczyn i skutków kwestii społeczno-środowiskowych. Rozwiniesz świadomość ekologiczną i zrównoważonych praktyk poprzez innowacyjne strategie oraz integrację edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa z programami nauczania.

Edukacja outdoorowa

Dowiesz się, co oznacza edukacja na świeżym powietrzu i co umożliwia dzieciom uczenie się poprzez naturę i z natury. Poznasz kluczowe teorie pedagogiczne związane z edukacją outdoorową. Poznasz narzędzia i porady dla nauczycieli, jak zaangażować dzieci w wieku przedszkolnym w naukę na świeżym powietrzu i dowiesz się jak włączyć edukację outdoorową do programów nauczania.

STEAM jako strategia edukacyjna w zrównoważonej edukacji

Dowiesz się więcej na temat  edukacji STEAM: czym jest, jakie są jej początki, główne założenia i co odróżnia ją od tradycyjnego podejścia do edukacji. Odkryjesz kompetencje STEAM i dowiesz się, jak je rozwijać w ramach edukacji przedszkolnej.  Poznasz wybrane metody edukacji STEAM, które mogą być stosowane na poziomie przedszkolnym i jak wykorzystać uczenie się oparte na dociekaniu w praktyce edukacyjnej.

Nauczanie i uczenie się poprzez relacje

Dowiesz się o wartości relacji i podejścia nauki poprzez zabawę we wczesnej edukacji dziecka. Poznasz metody mierzenia i pielęgnowania bliskich relacji z dziećmi oraz zabawy jako praktyki pedagogicznej. Zapoznasz się z metodami i narzędziami samooceny bazującymi na  analizie wideo, które możesz wykorzystać w swojej praktyce dydaktycznej.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Zrównoważony rozwój | 3 lekcje - 39 min.

MODUŁ 2

Edukacja outdoorowa | 3 lekcje - 22 min.

MODUŁ 3

STEAM jako strategia edukacji zrównoważonej | 3 lekcje - 71 min.

MODUŁ 4

Nauczanie i uczenie się poprzez relacje | 3 lekcje - 25 min.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, należy odpowiedzieć na pytania zamieszczone w każdym module.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Certyfikat ukończenia kursu można uzyskać po zdobyciu 60% punktów w quizach.


KADRA KURSU

Zespół projektu KIDS LAB 4 SUSTAINABILITY (https://kidslab4sustainability.eu/)

Finansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej

Partnerzy projektu: Fundacja Ignatianum (Polska), Fondazione Politecnico di Milano (Włochy), Libera Università Maria Santissima Assunta (Włochy), Universitat Internacional de Catalunya (Hiszpania), Dublin City University (Irlandia).

Barbara Surma prof. UIK, dr hab. Barbara Surma (koordynator)

pedagog, teoretyk i praktyk. Zainteresowania naukowe obejmują pedagogikę przedszkolną i pedagogikę Marii Montessori. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, łączący działalność naukową z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym. Koordynator kilku projektów realizowanych w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie oraz Fundacji Ignatianum.

 

Enroll