Skip to main content

Course Description

Opis kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z naturą sygnałów, podstawowymi technikami ich transmisji, elementami składowymi łącz radiowych i optycznych, ich parametrami oraz własnościami.

Kurs ten jest mostem łączącym technikę transmisji sygnałów drogą kablową lub radiową z transmisją światłowodową. W jego ramach zapoznają się Państwo z podstawami zasad działania tych mediów transmisyjnych oraz niektórymi technikami projektowania łącz kablowych, radiowych i światłowodowych. W kursie tym, skupimy się na warstwie fizycznej omawianych rozwiązań i elementów. Dowiemy się co nieco o pojęciach stosowanych do opisu zjawisk i przyrządów, o tym czym są i jak propagują się fale elektromagnetyczne w różnych mediach transmisyjnych – wolnej przestrzeni, światłowodzie czy w falowodzie innego typu. Dowiemy się jak działa wzmacniacz i jak w prosty sposób go zaprojektować, jak obliczyć zasięg łącza radiowego lub światłowodowego oraz jak najefektywniej, z dostępnych elementów zestawić w pełni funkcjonalne łącze radiowe lub światłowodowe.

Podczas kursu poznasz:

 • Rys historyczny rozwoju telekomunikacji
 • Podział i zastosowania fal elektromagnetycznych
 • Rodzaje fal, mechanizmy ich powstawania i formalizm ich opisu
 • Pojęcia związane z teorią sygnałów, takie jak dziedzina czasu i dziedzina częstotliwości
 • Właściwości sygnałów
 • Pojęcia impedancji, rezonansu, dopasowania
 • Parametry podstawowych obwodów układów radio- i optokomunikacyjnych i formalizm ich opisu
 • Zasady działania przyrządów takich jak wzmacniacze, oscylatory, mieszacze, filtry
 • Wyjaśnienia pojęć takich jak modulacja i demodulacja
 • Podstawowe konfiguracje łącz radio- i optokomunikacyjnych

Wymagania wstępne

Znajomość liczb zespolonych i operacji na nich.

Podstawowa znajomość operacji macierzowych.

 

Lista prowadzących

 • dr inż. Krzysztof Madziar

  Politechnika Warszawska