Skip to main content

Course Description

Kurs powstał w ramach projektu „PK=Power of knowledge” realizowanego w ramach działania 3.1 PO WER, nr umowy: POWR.03.01.00-00-W015/18-00


Kurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-15 lat, uczniów szkół podstawowych. Treści w nim zawarte dostosowane są do możliwości dzieci i młodzieży, poprzez wykorzystanie takich form przekazu jak film, czy prezentacja. Zagadnienia, przedstawione w przystępny sposób, pozwalają zrozumieć podstawowe mechanizmy rynkowe, jak również pomagają rozwiać zainteresowanie przedsiębiorczością. Treści przedstawione w kursie mogą zainspirować również rodziców i opiekunów zainteresowanych edukacją dla przedsiębiorczości, mogą też stanowić pomoc w pracy nauczyciela. Poziom kursu jest dostosowany do możliwości przyswajania materiału z przedmiotowego zakresu w wybranej grupie docelowej. Jest to poziom początkujący.


WYMAGANIA WSTĘPNE

 • wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych,
 • obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • poruszanie się w programach użytkowych,
 • posługiwanie się przeglądarką internetową,
 • praca z informacją ze źródeł tradycyjnych i internetowych,
 • praca z platformą edukacyjną NAVOICA.

CELE KURSU

Po ukończeniu kursu:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej,
 • zwiększysz świadomość odbioru przekazu reklamowego,
 • wykształcisz nawyki racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
 • nabędziesz umiejętności z zakresu planowania i wartościowania zakupów,
 • zdobędziesz umiejętności związane z dywersyfikowaniem źródeł przychodu,
 • zdobędziesz wiedzę na temat inwestowania,
 • zostaniesz zainspirowany do samodzielnego analizowania otaczających cię zjawisk ekonomicznych,
 • zostaniesz zainspirowany do rozwijania kompetencji ekonomicznych oraz kształtowania postawy przedsiębiorczej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym uczestnik zapoznaje się z podstawowymi definicjami z zakresu ekonomii, a dzięki przestawionym przykładom może zrozumieć jej znaczenie w codziennym życiu.

MODUŁ 2

Moduł drugi dostarcza informacji, czym jest cena, a czym wartość dobra, przy użyciu czytelnych przykładów zostało przestawione znaczenie wartościowania przedmiotów w procesie wymiany.

MODUŁ 3

W module trzecim przedstawiono, czym jest pieniądz, jak zmieniała się jego forma na przestrzeni wieków, jakie cechy musi posiadać. Przybliżono również pojęcia z zakresu inflacji oraz skutki, jakie wywołuje ona w gospodarce.

MODUŁ 4

W module czwartym została przestawiona historia bankowości. Wyjaśniono, skąd biorą się pieniądze w banku, przedstawiono znaczenie takich pojęć jak depozyt i kredyt. Wyjaśniono procesy kreacji pieniądza i funkcjonowania banku centralnego.

MODUŁ 5

Moduł piąty dostarcza wiedzy, w jaki sposób podejmujemy decyzje zakupowe, czym jest skala wartości dóbr konsumpcyjnych oraz w jaki sposób reklamodawcy wpływają na nasze decyzje.

MODUŁ 6

W module szóstym zaprezentowane są definicje aktywów i pasywów. Wyjaśniono, czym różnią się aktywa od pasywów, wprowadzono pojęcie dochodu pasywnego oraz bogactwa. Wskazano podstawowe zasady zarządzania własnym budżetem.

MODUŁ 7

W module siódmym wyjaśniono różnicę między oszczędzaniem i inwestowaniem. Uczniowie zapoznają się ze sposobami oszczędzania i możliwościami inwestowania pieniędzy.

MODUŁ 8

W module ósmym wyjaśniono, na czym polega zakładanie działalności gospodarczej, co jest potrzebne, aby założyć własny biznes. Czym różni się praca na etacie od prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


STRUKTURA KURSU

"Przedsiębiorczość ma MOOC" to kurs podstawowy, złożony z ośmiu modułów. Kolejność modułów została tak zaplanowana, aby uczeń mógł wykorzystać wiedzę zobytą w poprzednich modułach. W każdym module znajdziesz:

 • lekcje podzielone na jednostki tematyczne, a w nich:
  1. Krótki film wyjaśniający zgadnienia poznawane w trakcie lekcji
  2. Ćwiczenia i testy oznaczone jako „Sprawdź się!”
  3. Zachętę od udziału w dyskusji z uczestnikami kursu
 • test końcowy

WARUNKI ZALICZENIA

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu, zapoznaj się z treścią poszczególnych lekcji i jednostek, rozwiąż wszystkie testy podsumowujące moduły oraz test końcowy. Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia uzyskanie min. 60% punktów za poszczególne testy podsumowujące oraz 60% punktów za test końcowy.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia uzyskanie min. 60% punktów za poszczególne testy podsumowujące oraz 60% punktów za test końcowy.


KADRA KURSU

zdjęcie autorki kursu

mgr Agnieszka Gołąb

Ekonomistka, trener, doradca biznesowy, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, ocenie pomysłów na biznes, tworzeniu biznes planów. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Jej zainteresowania zawodowe związane są tematyką przedsiębiorczości akademickiej, komercjalizacją innowacji i wyceną przedsiębiorstw.

zdjęcie autorki kursu mgr Urszula Sentysz

Doradca biznesowy, specjalista ds. zarządzania oraz tworzenia projekcji biznesowych. Specjalizuje się w zakresie tworzenia biznes planów, pozyskiwania i doradztwa finansowego przedsiębiorstw. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji funduszy europejsk oraz doradztwa dla przedsiębiorstw.Od lat związana z branżą MSP oraz współpracująca z instytucjami otoczenia biznesu w tworzeniu planów rozwojowych przedsiębiorstw, nowych przedsiębiorstw oraz projektów innowacyjnych.

Enroll