Skip to main content

Course Description

Celem kursu jest przejście przez najbardziej popularne techniki prowadzenia projektów. Ma on na celu zaprezentowanie szerokiego wachlarzu narzędzi, jakie mogą przysłużyć się sprawnemu zarządzaniu każdego rodzaju projektem, w każdej organizacji. Wiedza z kursu będzie przydatna wszędzie tam, gdzie spotykamy się z przedsięwzięciami, które dla danej firmy są czymś nowym i niepowtarzalnym. Swoim zakresem kurs obejmuje zagadnienia związane z: przygotowaniem do projektu, czyli zebraniem podstawowej wiedzy na temat przedsięwzięcia, planowaniem budżetu projektu, monitorowaniem wykonywanych prac i ich poszczególnych etapów, monitorowaniem, kontrolą i zarządzaniem ryzykiem w projekcie.

Motywacją do ukończenia kursu powinna być także zmienność otaczającego nas świata. Można powiedzieć, że przy tak szybko rozwijającej się technologii bardzo duża ilość zadań staje się projektami, ponieważ zahaczają one o zagadnienia, które nie zawsze są dla nas znane. Kurs ten pozwoli nam lepiej odnajdować się w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Kurs jest w pełni samodzielny i realizowany bez opieki prowadzącgo. Pojawiają się w nim tylko pytania zamknięte, głównie jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.


CELE KURSU

  • Student zna podstawowe teorie związane z tematyką zarządzania projektami
  • Student zna podstawową terminologię związaną z zarządzaniem projektami
  • Student potrafi rozróżniać różne metodyki zarządzania projektami zarówno w podejściu klasycznym, jak i zwinnym oraz stosować je we własnej praktyce zawodowej.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane zagadnienia związane z ogólną definicją projektu.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane zagadnienia związane z tradycyjnym podejściem do prowadzenia projektów.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane zagadnienia związane ze zwinnym podejściem do prowadzenia projektów.


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs należy udzielić minimum 40% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym (waga 60%) oraz minimum 40% poprawnych odpowiedzi na pytania znajdujące się w kontroli kształtującej we wszystkich lekcjach kursu (waga 40%).


KADRA KURSU

mgr Piotr Michalski   mgr Piotr Michalski

Ukończył studia na kierunku informatyka w 2006 roku na Politechnice Łódzkiej. Od samego początku swojej kariery związany jest z szeroko pojętym wytwarzaniem oprogramowania. Zaczynał pracę jako developer, jednak zawsze był bardzo blisko biznesu, by tłumaczyć zawiłości świata informatyki. Podczas swojego 15-letniego doświadczenia zawodowego uczestniczył w projektach prowadzonych w różnych metodykach zarządzania i przy użyciu różnego rodzaju sposobów. Aktualnie pracuje jako Senior Tech/Team Leader w 10 osobowym zespole wytwarzającym oprogramowanie w metodyce SCRUM, a już w niedalekiej przyszłości obejmie funkcję SCRUM Mastera. Od 2021 roku pracuje także jako asystent na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Enroll